المنتجات

 
News

مقایسه quot قدرت نظامی ایران و عربستان quot در سال 2016 آمار و جزئیات

19 آوريل 2016 مقایسه قدرت نظامی ایران و عربستان در سال 2016 آمار و جزئیات توان موشکی ایران قدرت بازدارنده در منطقه غرب آسیا جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن انواع موشک های زمین به زمین، ساحل به دریا، زمین به هوا ، هوا به هوا ، هوا به زمین و پتانسیل های گسترده ای را در جهت بازدارندگی از هرگونه حمله نظامی ایجاد کرده است

News

دستگاهی که مین‌های جنگی را مثل نقل و نبات می‌خورد تصاویر ایسنا

24 جولای 2018 یکی از مشکلات بزرگ انسان‌ها پاکسازی زمین‌های آلوده به مین است با یک کمپانی ساخت ماشین آلات معدن انگلیسی به نام quot MMD quot کمرنگ‌تر شدند

News

کردستان همچنان از معضل مین های دوره جنگ رنج می برد ایران آنلاین

29 ا کتبر 2016 ایران آنلاین کردستان همچنان از معضل مین های دوره جنگ رنج می برد استان‌های مرزی نیازمند تخصیص و تأمین بودجه کافی هستند پاکسازی میادین و مناطق آلوده به مین باهماهنگی وزارت دفاع و مرکز مین زدایی کشور نیروی انسانی آموزش‌دیده با ماشین‌آلات سنگین تخصصی و چک خنثی درمیادین مین آماده به کار ومستقرهستند

News

ویدانما شبکه اجتماعی چند رسانه ای وقتی پهپادها به کمک صنعت

این پرنده های رباتیک با ترساندن پرندگان از محصولات کشاورزی به خوبی در عین حال این پهپاد 200 برابر از سایر تکنولوژی های شناسایی مین های زمینی ارزان تر است یکی از ماشین آلات جدید و عجیب کشاورزی رو می تونید توی این کلیپ مشاهده

News

٧٤٨٧٦ ﺷﻤﺎرﻩ ١٣٨١ ١٢ ٢٨ ﺗﺎرﯾﺦ دارد ﭘﻴﻮﺳﺖ داراﯾﯽ رﺳﻴﺪﻩ

19 مارس 2003 ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎ و وﺳـﺎﺋ ﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻃﺮﯼ و هـﻮاﯼ ﻓـﺸﺮد ﻩ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴـﮏ و ﯾـﺎ ﻣﻮﺗـﻮر ﮐـﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺘﺤﺮﮎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎﯼ ﻣﻮﻟﺪ هﻮا ١٥ ٧ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﮐﺎرﮔﺎﻩ هـﺎﯼ ﻓﻠـﺰ ﮐـﺎرﯼ، ﺗﺮاﺷـﮑﺎرﯼ و ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﻴﻮو ﻗﻄﺎرهﺎﯼ هﻮاﯾﯽ، زﻣﻴﻨﯽ وزﯾﺮ زﻣﻴﻨﯽ هﺮﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ از ﻃﺮف وزارت ﻣﻌﺎدن وﻓﻠﺰات ﺑﺮاﯼ هﻤﺎن ﺳﺎل ﻇﺮف ﻣﺪت هﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺘﻬﻼﮎ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺁﻧﮑـﻪ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻬﻼﮎ

News

نتايج آمارگيری از كرايه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده درگاه ملی آمار

ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ي اول 1395 9 ﻣ ﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮح ﻫﺪف ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﮔﺮدآوري آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻫﺪف ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻨﺘﺨﺒ ﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ در دوره آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن

News

آبمیوه گلشن درباره ما

شرکت کشت و صنعت نوشینه ازجمله شرکت های پیشرو در صنایع غذایی استان آذربایجان آبمیوه در سال 1375 در شهرستان خوی در زمینی به مساحت 55000 متر مربع تاسیس شد بهره گیری از بهترین تجهیزات روز و مدرن ترین ماشین آلات ساخت کشور آلمان تولید حداقل 5000 تن انواع کنسانتره میوه و 6000 تن انواع آبمیوه تا مین کرده است

News

UN Afghanistan – UN70

بر علاوه محصلین اکادمی ویسا در کندهار، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و مقام های ملل متحد در او گفت افغانستان یک مورد ویژه است که در آن ما می توانیم دو دستاوردهای خود را آب آشامیدنی و کمک به ریشه کن کردن مین های زمینی از سازمان ملل ستایش بعمل آورد ما ماشین آلات جدید و آموزش در مورد چگونگی استفاده از تخم های اصلاح شده ارائه کرد

News

مین‌کوب quot تفتان quot ایرانی را بهتر بشناسیم تصاویر و مشخصات

3 ژانويه 2017 پاکسازی میادین مین به وسیله انسان، هم وقت‌گیر است و هم احتمال تلفات آن بسیار زیاد می‌باشد به این روش، quot پاکسازی با ماشین‌آلات یا مین‌کوب quot گفته می‌شود محور نیز فعال شده و در نتیجه گردش محور، زنجیرها هم شروع به گردش نموده و به زمین اصابت می‌نمایند بر اثر این ضربات، مین‌های مدفون در زمين منفجر می‌گردند

News

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻪ وزارت معارف

ﺯﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻤﺲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﻜﻞ ﻛﺮﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﺼﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﻗﺪﺭﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﻄﺐ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻛﺮﻩ ﻣﻜﻤﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮﻩ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺁﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻗﻄﺒﻰ ﻗﺪﺭﻯ ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎءً ﻗﻄﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻰ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻰ ﻫﺎ ﻭﺻﺤﺮﺍﻫﺎﻯ ﻫﻤﻮﺍﺭ

News

مین ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بر اساس تعریف مندرج در پیمان اتاوا مین هر وسیله‌ای است که روی سطح زمین یا زیر خاک قرار می‌گیرد و طوری طراحی شده که در اثر حضور، نزدیکی یا با تماس یک فرد منفجر شود سرعت مین‌گذاری ۴ برابر بیش از سرعت خنثی‌سازی مین‌ها است و گردآوری مین‌های کارگذاشته شده کنونی به ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه و هزار سال زمان نیاز دارد استفاده از

News

مین ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بر اساس تعریف مندرج در پیمان اتاوا مین هر وسیله‌ای است که روی سطح زمین یا زیر خاک سرعت مین‌گذاری ۴ برابر بیش از سرعت خنثی‌سازی مین‌ها است و گردآوری مین‌های

News

اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات دوازدﻫﻢ ﻣﺒﺤﺚ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺪرك ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠّـﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﺰار، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ، ﻧﺮدﺑﺎن ﻫﺎ، ﺟـﺎن ﭘﻨـﺎه ﻫـﺎ، ﺳﻜﻮﻫﺎ، راﻫﺮوﻫﺎ و

News

سفر به اعماق زمین و معادن در آلمان الی گشت

19 ژانويه 2017 این موزه به همراه ماشین آلات و سنگ های به نمایش گذاشته شده، یکی از موزه های مهم آلمان محسوب می شود که دیدن ان را به شما توصیه می کنیم بزرگ ترین نمایش در محلی سرسبز با ارتفاع ۷۰ متر که پیش از این بالای محور اصلی مجموعه معدن دورتموند قرار داشت این مجموعه در سال ۱۹۷۳ به بوخوم منقل شده و بازسازی شد اگر در موزه

News

بخشنامه سرجمع

ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺍﺯ ﺄ ﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﮊﻩﭘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻛﺎﻣﻞ

News

اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﻮد در زﻣﯿﻨﯽ ﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﺎم مجله تولید گیاهان زراعی

6 جولای 2015 ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺑﺬر، آب آﺑﯿﺎري، ﮐﻮد داﻣﯽ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿـﺖ ﻏـﺬاﯾﯽ اﺳـ ﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و درآﻣـﺪزاﯾﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻ ﻣﯽ

News

ایرنا نگاه های نگران مرزنشینان استان کرمانشاه از انفجار مین های خاموش

7 نوامبر 2016 از مجموع زمین های آلوده به مین و تله های انفجاری در کشور، سهم استان کرمانشاه 700 هزار هکتار معادل 17 درصد است که از این میزان 600 هزار هکتار آن در شهرستان نازپرورده گفت که همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در قصرشیرین مشغول

News

روز جهانی روشنگری درباره خطرات مین جهان DW 04 04 2013

4 آوريل 2013 بنا بر گزارش سازمان ملل مین‌های بسیاری باید در کشورهایی همچون سومالی، سال ۲۰۰۴ شمار مین‌های زمینی کار گذاشته شده در جهان افزایش یافته است

News

سفر به اعماق زمین و معادن در آلمان الی گشت

19 ژانويه 2017 این خیلی اشتباه و کسل کننده است که یک شی را بدون هیچ زمینه ای در پشت ویترین این موزه به همراه ماشین آلات و سنگ های به نمایش گذاشته شده، یکی از موزه های مهم آلمان Sauerland Visitor Mine Ramsbeck به مرکز زمین خوش آمدید

News

مرد،میدان و مین گزارشک

5 سپتامبر 2013 او درباره ماجرای ورودش به دنیای مین روبی می گوید پدرم از تخریبچی های زمان جنگ است و در حال حاضر هم در همین زمینه فعالیت می کند از طریق او در این مرحله اعضای گروه پاکسازی با ماشین آلات سنگینی که برای این کار آماده سازی شده اند، زمین آلوده را شخم می زنند تا اگر مینی به جا مانده بود، منفجر یا خنثی شود مین روب

News

مین و زندگی پاکسازی میادین مین

در پیامی که جهت این حرکت نمادین در اختیار مین و زندگی قرار گرفته ،آمده است آگاه سازی و آموزش ساکنین مناطق آلوده به مین تا زمان پاکسازی کامل مین های زمینی میادین مین و شناسایی و جمع آوری و انهدام گلوله های عمل نکرده و امداد و کوبش با ماشین آلات

News

درباره بنیاد مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

درباره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پي فرمان حضرت امام در ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ و توجه عموم به اين امر مهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرد اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدو طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده كه عبارت است

News

موج گرفتگی یک تن در اثر انفجار مین در قصرشیرین خبرآنلاین

1 سپتامبر 2016 همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در قصرشیرین مشغول فعالیت بودند، خسارت هایی وارد شد و چندین راس احشام عشایر منطقه نیز تلف شدند جشن پاکسازی 700 هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن ماه سال 91 با حضور

News

هفت ک مریوانی بر اثر انفجار مین زخمی شدند تصاویر تابناک

19 ا کتبر 2013 جناب سرباز قدیمی، مینهای باقیمانده که به دلیل بارندگی و رانش زمین یا سر نیزه و یا قطعات فلزی ماشین الات بر می خوری که خیلی وقتگیر است

News

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

21 آوريل 2015 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1395 از ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨ ﺮوج ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ ﻣﺎده 4 ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ 50 آن ﺑﺨﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮ واﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ

News

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ و

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء ١ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوﯼ ﺑﺮق ١ ﺳﺎل روﻧﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪ و اﻳﻦ اﻳﺎم ﺳﺮﺁﻏﺎز واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن، ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﻧﻴﺰ

News

دولت عراق از دادن نقشه میادین مین به ایران خودداری می‌کند خبرگزاری مهر

8 نوامبر 2011 علاوه بر مین، بیش از دهها میلیون مواد منفجره و بمب های خوشه ای نیز پس آموزش خطرات مین، کمک به مصدومین، تهیه و تأمین تجهیزات و ماشین آلات پاکسازی و با توجه به اینکه میادین مین از سالیان گذشته در عمق زمین کار گذاشته شده است

News

مين

ایران در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به‌جا مانده و عمل‌نکرده جنگ ایران و عراق است که نظامیان عراقی در زمان اشغال این مناطق در زمین تعبیه کرده‌اند ۱ دولت ایران نیز همچنان به تولید، استفاده و صادات مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد و معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه موثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است

News

گزارش تصویری از آماده سازی نمایشگاه ایران کان مین 2017 معدن نامه

2 نوامبر 2017 گزارش تصویری از آماده سازی نمایشگاه ایران کان مین 2017 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته با نام ایران کان مین 2017 از شنبه آینده به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود گزارش تصویری از آماده سازی نمایشگاه ایران کان مین 2017

News

استفاده از نانوتکنولوژی برای تولید گیاهان مین‌یاب فردانما

4 دسامبر 2016 محققین با استفاده ازنانوتکنولوژی گیاهان مین‌یاب را تولید کرده اند که می تواند مولکول‌هایی که در مین‌های زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند را تشخیص دهد آزمایشگاه استرانو قبلاً کاربردهایی دیگری برای گیاهان بهبودیافته به کمک فناوری نانوبیونیک گیاهی ارائه کرده است این گیاهان قابلیت‌های جدیدی همانند

News

ایرنا انفجار یک قبضه مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

19 ژانويه 2017 همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در جشن پاکسازی 700 هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن ماه سال چند مورد برخورد خودرو یا انسان با مین های باقی مانده از زمان جنگ تحمیلی در نواحی مرزی این استان مشاهده شده است

News

مین ضد نفر کلیمور ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برخلاف مین‌های زمینی دیگر این مین دارای چاشنی کنترل از راه دور و جهت‌دار است، به این معنی که برای فعال شدن چاشنی آن نیاز به فرمان از راه دور است تا ساچمه‌های فلزی مین

News

چین CHINA وب سایت رسمی گروه تورهای ویرگول

چین با نام رسمی جمهوری خلق چین کشوری است که در شرق قاره آسیا قرار گرفته است دیگر زبان های چینی عبارتند از کانتونی وو که جیا مین دونگ جین و استیل زغال سنگ ماشین آلات نفت و پتروشیمی اسباب بازی کفش و لوازم الکترونیکی است فراورده های اصلی کشاورزی نیز شامل برنج گندم سیب زمینی ذرت بادام زمینی چای

News

آشنایی با مین کوب های معروف ایرانی و خارجی و کار آنها آی آر ارتش

در مینکوبهای ضربه ای ؛در جلوی زره پوش یا خودرو، محوری نصب گردیده و به این محور در فواصل مختلف زنجیرهایی متصل گشته است هنگامی که خودرو شروع بکار می نماید این محور را نیز فعال نموده و در نتیجه گردش محور زنجیرها شروع به گردش نموده و به زمین اصابت می نماید بر اثر این ضربات مین های مدفون در زمين منفجر می گردند

News

مهندسین مشاور پارس آسیا

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته امضای 20 یادداشت تفاهم همکاری با شرکت های بین المللی در بخش معدن از متخصصان و مهندسان مجرب در زمینه‌ های گوناگون و مرتبط با علوم و فنون زمین و با استفاده از تجهیزات به روز نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همواره در تلاش است Pars asia mine

News

عصر پیشرفت ربات مین یاب

طبق نظر كارشناسان پس از جنگ در بيش از 2 4 هكتار بالغ بر 000 000 16 مين هاي گذاشته شده توسط عراق باقي مانده بود كه همچنان در منطقه موجود است با بازگشت اهالي و اوتاوا نپیوسته است هرچند مصر از طرف آمریکا با ارائه ماشین آلات سنگین حمایت نسبی می‌شود اما ایران به دلیل تحریم آمریکا، همچنان درگیر مشکلات خنثی‌سازی است

News

آبمیوه گلشن درباره ما

شرکت کشت و صنعت نوشینه ازجمله شرکت های پیشرو در صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است که با فرآوری انواع میوه تازه و مرغوب، در تولید انواع کنسانتره و آبمیوه سهم بهره گیری از بهترین تجهیزات روز و مدرن ترین ماشین آلات ساخت کشور آلمان سوئیس،سوئد و اسپانیا و استفاده از تجربیات چندین ساله کارشناسان دانش آموخته

News

مقایسه quot قدرت نظامی ایران و عربستان quot در سال 2016 آمار و جزئیات

مقایسه قدرت نظامی ایران و عربستان در سال 2016 آمار و جزئیات توان موشکی ایران قدرت بازدارنده در منطقه غرب آسیا جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن انواع موشک های زمین به زمین، ساحل به دریا، زمین به هوا ، هوا به هوا ، هوا به زمین و پتانسیل های گسترده ای را در جهت بازدارندگی از هرگونه حمله نظامی ایجاد کرده است سرلشکر quot محسن رضایی quot

News

تولید آیروژل های فوق سبک از مرجع تخصصی صنایع نساجی ایران

18 فوریه 2018 ایروژل یکی از مستحکم‌ترین مواد موجود روی زمین است و گفته می شود نوع استایرنی آن از هوا نیز سبک تر است پروفسور هایی مین دوونگ گفت هر گلوله آئروژل می تواند تا ۱۶ برابر اندازه آن در ۴ ۵ ثانیه گسترش یابد – بزرگتر و بیش از سه برابر سریع تر از اسفنج های موجود در سلولز – در حالی که تمامیت

News

۲۰ میلیون مین در خاک ایران؛ برجای مانده از دوره جنگ تحمیلی

21 نوامبر 2011 آموزش خطرات مین، کمک به مصدومین، تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات پاکسازی و به سایر کشور‌ها اعلام کرد در این راستا سردار بله، چون رزمندگان ما اساسا هیچ نوع مینی را در زمین کار نگذاشتند و واهند گذاشت بلکه تمامی مناطق آلوده به مین توسط رژیم بعث عراق آلوده شده است البته ۱۷ کشور دنیا در این زمینه به رژیم

News

سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی در ایران دنیای اقتصاد

10 مارس 2014 طرح های توسعه راه‌های زمینی و ریلی و آب را هه های کشور در برنامه‌های توسعه کشور در ادوار گوناگون، بیانگر آن است که برای تحقق این برنامه ها صنعت ماشین‌آلات راهسازی با چه فرصتی برای تجهیز و ارتقا روبرو است به همین ترتیب هدف‌گذارهای صورت گرفته در برنامه پنج‌ساله و در سند چشم‌انداز توسعه کشور در بخش معدن، که

News

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی

7 نوامبر 2016 دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات،و تجهیزات و صنایع وابسته معدنی،ماشین آلات و تجهیزات و صنایع وابسته ایران کان مین از پانزدهم آبانماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران فعالیت خود را آغاز نموده است تهران ، شهرک غرب، تقاطع بلوار خوردین و خیابان ایران زمین شمالی، ساختمان

News

درباره ما زمین کاو

این شرکت با تمرکز بر توان فنی همکاران و پرسنل جوان و پویای خود راه بلندی را در جلو خود ترسیم کرده است سايت جامع اطلاع رساني zaminkav که زیر مجموعه شرکت مهندسی زمینکاو می باشد، در زمينه هاي مهندسي معدن، ماشين آلات، تونل، زمين شناسي، نقشه برداري، سنگ ساختماني فعاليت خبري و اطلاع رساني فعاليت دارد

News

دریافت کاتالوگ شرکت رنجبران لیان ماشین

فرستنده های لیزری با قابلیت شیب دهی نسبت به تراز ، به منظور کاربردهای متنوعی در زمینه های صنعتی و عمرانی مانند راه ، تونل ، کانال های آب یا زه کش ، تسطیح و شیب بندی زمین های کشاورزی و سایت های نیروگاهی ، خطوط انتقال ، معماری و قابل استفاده بوده و مکانیسم آن به این صورت است که یک صفحه نور لیزر باریک ، موازی

News

دولت عراق از دادن نقشه میادین مین به ایران خودداری می‌کند خبرگزاری مهر

8 نوامبر 2011 علاوه بر مین، بیش از دهها میلیون مواد منفجره و بمب های خوشه ای نیز پس از جنگ در کشورمان به جا مانده است بوده و از تاریخ آن حدود 20 سال می گذرد و عمدتا در عمق رفته اند کشف آن برای ما مشکل شده است، کشور ما از توانمندی خود جهت از بین بردن مین ها از ماشین آلات ساخت خود مانند تفتان 2 و تانک مین کوب استفاده می کند

News

سفر به اعماق زمین و معادن در آلمان الی گشت

19 ژانويه 2017 این خیلی اشتباه و کسل کننده است که یک شی را بدون هیچ زمینه ای در پشت ویترین شیشه ای قرار داده و در کنارش توضیحات کسل کننده ای ارائه شود و انتظار داشته باشند که این موزه به همراه ماشین آلات و سنگ های به نمایش گذاشته شده، یکی از موزه های مهم آلمان محسوب می شود که دیدن ان را به شما توصیه می کنیم

News

هوا و خاک کره زمین سیناپرس خبرگزاری علم و فرهنگ sinapress

22 آوريل 2015 آلودگی بصری این آلودگی مربوط به گسترش خطوط برق در شهرها، تابلوهای تبلیغاتی در کنار جاده ها، ویرانه های حاصل از زلزله یا سیل، ذخیره سازی آهن آلات در شهر و در حال حاضر شبکه های مختلفی برای کشف و انهدام مین های زیرزمینی وجود دارد که بزرگترین آن، کمپین بین المللی برای ممنوعیت مین های زمینی ICBL است

News

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی

7 نوامبر 2016 دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات و صنایع وابسته ایران کان مین از پانزدهم آبانماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران فعالیت خود را آغاز نموده است در روز اول این نمایشگاه جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم تهران، جناب آقای مهندس نعمت زاده مقام محترم وزارت صنعت، معدن و

News

خودور زرهی مین پخش کن سپردار ساخت انگلیس خودروهای مهندسی انجمن

31 جولای 2008 شیلدر یکی از آن ماشین آلات است، مناسب و سریع شرکت آلویس در حدود 30 سال پیش زرهپوش سبک استورمر را عرضه کرد از آن روز تا کنون مدل های گوناگونی از این زرهپوش برای انجام ماموریتهای گوناگون رزمی طراحی و ساخته شده اند یکی از آخرین نمونه های استورمر زرهپوش مین گذار quot شیلدر quot Shielder می باشد شیلدر در سال

News

فلامک ماشین

فلامک ماشین ارائه کننده دستگاه های نظافتی اسکرابر اسکرابر برقی اسکرابر کابلی اسکرابر SCRUBBER محصولات فلامک ماشین زمین شوی صنعتی Green

News

مین و زندگی انواع مين و ميادين مين

16 آگوست 2017 لازم به ذکر است مین و مهمات های مذکور در جریان پاکسازی های اخیر کشف شد مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که و نیروهای پاکسازی زمین های آلوده به مین در شهرستان قصرشیرین در اثر

News

Images about امرپ tag on instagram Pictame

امرپ های ایرانی به مانند طوفان در نمایشگاه ماشین آلات و دستاوردهای نوین مهندسی دفاعی رونمایی شده است، اما همچنان شاهد آن هستیم که تردد نیروی های مرزبانی در مرز های آذربایجان غربی با خودرهای وانت هایلوکس و لندکروس صورت میگیرید استفاده از خودروی های محافظت شده در برابر مین و کمین یا همان امرپ می تواند تلفات احتمالی

News

تانکی که مین ها را ریز ریز می کند آفتاب

23 جولای 2018 HALO سازمانی است که با هدف پاکسازی جهان از مین ها از سال ۱۹۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده است در همین راستا آنها با شرکت ماشین آلات MMD همکاری کردند این شرکت ماشین های حفاری عظیم کشاورزی می سازد که زمین های مملو از صخره و

News

تانکی که مین‌ ها را ریز ریز می‌کند تاپ دیجیت

خانه middot تکنولوژی middot علمی middot محیط زیست و زمین middot نجوم و فضا middot پزشکی middot تاریخ middot Top 10 یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های ضد مین دنیا با همکاری تولیدکننده ماشین‌های حفاری HALO سازمانی است که با هدف پاکسازی جهان از مین‌ها از سال ۱۹۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده در همین راستا آنها با شرکت ماشین‌آلات MMD همکاری کردند نوشته های مشابه

pre:مصنع التعدين من وحدة طحن قدرة tph جهارخاندnext:الآلات القديمة لقطع الخشب