Strona RR

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy serdecznie na stronie internetowej
Rady Rodziców
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 95
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie
w roku szkolnym 2016/2017


  
W naszej szkole Rada Rodziców działa na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców.
   Celem głównym
Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu Rodziców uczniów naszego gimnazjum, a także wspieranie działalności statutowej szkoły oraz współpraca z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
   Uprawnienia i obowiązki Rady Rodziców ujęte zostały w Regulaminie Rady Rodziców.
   Nasza działalność oparta jest na środkach pochodzących z dobrowolnych składek Rodziców.
   W naszej działalności opieramy się na zasadzie - "rozwój dziecka jest najważniejszy
". Zatem, aby wspierać rozwój naszych uczniów prosimy wszystkich Rodziców o wsparcie! Nasze fundusze wspierają edukację i rozwój dzieci.
   Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze - pamiętajmy o tym,
że wracają one do naszych dzieci.

"Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka."

Janusz Korczak
 


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego